Lekarz ortopeda - O mnie

Maciej Krzysztof Laskowski

ur. 26.02.1969r. w Gdańsku.

Absolwent V LO w Gdańsku Oliwie. Studiował w latach 1988-1994 na Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim. Dyplom ukończenia studiów uzyskał 14.07.1994 r., a staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim w Gdańsku 03.10.1994-30.09.95.

Od 1995 prowadził dyżury w oddziale urazowo-ortopedycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku Zaspie pod kierownictwem Dr med. Mirosława Laskowskiego.

W Przychodni Ortopedycznej Przyszpitalnej dla Dzieci zostałem zatrudniony na etat od 01.10.1995

W dniu 27.10.1997 zdał egzamin specjalistyczny z chirurgii urazowej i ortopedycznej I stopnia pod kierownictwem Dr med. Mirosława Laskowskiego.

W dniu 13.04.2005 po złożeniu egzaminu państwowego, specjalizację II* zdał pod kierownictwem Lek. med. Marka Bogdańskiego oraz uzyskał tytuł Specjalisty ortopedii i traumatologii urazowej.

Od 1999 roku posiada zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej Nr 53-99-002509L.

Swój pierwszy prywatny gabinet ortopedyczny  zaczął prowadzić w  1996 r. (80-299 Gdańsk, ul. Biwakowa 5 p.107).

Cały czas poszerzał wiedzę i umiejętności z zakresu ortopedii i traumatologii, w tym przeprowadzał zabiegi z zakresu chirurgii urazowej , artroskopii oraz rehabilitacje.

Do roku 2002 pracował na oddziale urazowo-ortopedycznym Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku Zaspa, pod kierownictwem ordynatora Dr med. Mirosława Laskowskiego.

Od roku 2002 związany z prywatnym Szpitalem Chirurgicznym i Ortopedycznym "Jankowo" Gdańsk ul. Kartuska 6b4.

Do roku 2009 prowadził operacje w Szpitalu Swissmed.

Od 2008 roku współtworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MD Medica" Sp. z o.o. w Gdańsku, gdzie jest prezesem zarządu.

W roku 1999/2000 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim - Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydz. Zarządzania - w zakresie Zarządzania w Zakładach Opieki Zdrowotnej (3486/R) w dniu 26.06.2000r.